SPRAWOZDANIE Z PIĄTEGO REGIONALNEGO ZJAZDU KOŁA PRZYJACIÓŁ BRODÓW REGIONU GÓRNY ŚLĄSK W KATOWICACH

W sobotę 22 października 2011 r. w gościnnych progach domu parafialnego ewangelicko – augsburskiej Katedry Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odbył się kolejny – piąty już – regionalny Zjazd członków Koła Przyjaciół Brodów, mieszkających na Górnym Śląsku i w jego okolicach.
Już we wczesnych godzinach rannych pojawili się pierwsi goście : Krysia Siara (Borecka) z Katowic i krakowianie Ala Kędzierska i Wacek Fastnacht. Pozostali – w sumie 21 osób – przybywali kolejno pociągami, autobusami i samochodami (w załączeniu lista tych, którzy wzięli udział w spotkaniu).
Organizatorka Zjazdu serdecznie powitała wszystkich gości oraz zaprosiła ich na skromny poczęstunek. Przy kawie i słodyczach (przywiezionych przez Kryśkę Milerską, Dankę Gulę, Dankę Winiecką i Bożenę Przybylik) obecni zostali zapoznani z proponowanym programem zjazdu:

 • Omówienie działalności Sióstr Sercanek w Brodach i pomocy dla brodzian organizowanej przez nasze Koło w ostatnim okresie.
 • Przybliżenie postaci naszej brodzianki, profesor Marii Karpluk – wybitnej uczonej, zasłużonej dla rozwoju polskich nauk humanistycznych.
 • Omówienie spraw cmentarza brodzkiego.
 • Wycieczka do katowickiego Planetarium na seans „Ku krańcom Wszechświata”.
 • Propozycje związane z obchodami dwudziestolecia istnienia naszego Koła i XX Ogólnopolskim Zjazdem Koła Przyjaciół Brodów, który odbędzie się w Wiśle 5 czerwca 2012 roku.
 • Czas na rozmowy i przeglądanie materiałów Koła.

Ad 1. – Działalność Sióstr Sercanek i pomoc dla brodzian:

Działalność Sióstr to – oprócz opieki nad ludźmi starszymi – organizowanie dla nich spotkań z okazji świąt, odwiedzanie ich w domach, szczególnie w czasie chorób, zajęcia z dziećmi (nauka języka polskiego, katecheza, organizowanie imprez, takich jak jasełka czy kolędowanie, różnego rodzaju konkursów, półkolonii letnich i zimowych). Siostry kończą również budowę domu – „przytuliska”, który w okresie zimy będzie schronieniem dla ludzi starych, mieszkających w domach bez ogrzewania, daleko od sąsiadów, sklepów czy jakiejkolwiek opieki. W lecie dom ten będzie rodzajem pensjonatu dla turystów przybywających na wycieczki do Brodów, który pozwoli Siostrom zdobywać fundusze na ich dalszą działalność. Mimo ogromnego zaangażowania Sióstr (a tylko trzy pełnią obecnie swoją posługę wśród brodzian), warunki finansowe utrudniają im ukończenie i zagospodarowanie tego obiektu. Pomoc, którą nasze Koło i dawni mieszkańcy Brodów przekazują Siostrom, jest kroplą w morzu potrzeb. Udało się nam ze środków naszego Koła w bieżącym roku zjazdowym (od czerwca 2010 do chwili obecnej) przekazać do Brodów na wyposażenie trzech sal noclegowych: 12 kołder, 12 poduszek,12 jaśków, 12 zmian bielizny pościelowej (poszwa i 2 poszewki), 12 prześcieradeł, 12 kocyków polarowych, 24 ręczniki duże i 24 ręczniki małe. Rzeczy te dostarczono do Przemyśla, skąd Siostry przetransportowały je do Brodów.
Dostarczono też do Przemyśla i Krakowa do siedziby Sióstr Sercanek 6 dużych toreb z odzieżą (używaną, ale w bardzo dobrym stanie) z przeznaczeniem dla dzieci i dorosłych. Rzeczy te dostarczyły: Joanna Nasiek i Danuta Gula – Karpackie z Gliwic i Kryśka Milerska z Katowic. Dotarły one do Brodów i zostały rozdysponowane pomiędzy potrzebujących.
Przekazano też do Brodów 1400 zł. na organizację bożonarodzeniowych spotkań dla ludzi starszych i dzieci, a także na zakup zniczy na żołnierskie groby. 2 listopada Siostra Michaella przekazała wiadomość, że zakupiono wiązankę białych i czerwonych kwiatów i złożono ją na płycie grobu Nieznanego Żołnierza; zapalono też 1 listopada na grobach żołnierskich znicze. Kryśka Milerska przekazała serdeczne podziękowania Dance Fudali z Przemyśla, która służyła nam pomocą w przechowywaniu i przekazywaniu Siostrom zakupionych nas artykułów.

Ad 2. – Przybliżenie postaci profesor Marii Karpluk:

Następnie Kryśka Milerska przedstawiła zebranym sylwetkę brodzianki, profesor Marii Karpluk, zajmującej się językiem piśmiennictwa staropolskiego. Uczona ta dokonała w tej dziedzinie szeregu odkryć, które weszły w polski i slawistyczny obieg naukowy.
Profesor Marię Karpluk, jak pisze dr Leszek Bednarczuk w przedmowie do wydanego przez Polską Akademię Nauk Staropolskiego Studia Językoznawczego, „wyróżnia zwięzły sposób formułowania myśli i dar jasnego pisania o kwestiach trudnych, a przede wszystkim odkrywcze rozwiązania naukowe, z których będą mogli korzystać nie tylko językoznawcy i filolodzy, lecz także historycy, tłumacze Biblii i badacze kultury staropolskiej”.
Szczegółowa biografia prof. Marii Karpluk znajduje się w tomie kroniki brodzkiej Sławni brodzianie.

Ad 3. – Sprawa brodzkiego cmentarza.

Sprawę cmentarza w Brodach szczegółowo omówiła – utrzymująca w imieniu naszego koła kontakty z Radą Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie - Anna Kędzierska. 21 lipca 2011 otrzymała pismo, którego kopia znajduje się w załączeniu. Równocześnie informuję, że przysłany nam inwentarz pochówków, zawierający 19 stron A/4 z 678 nazwiskami, znajduje się w kronice Brody – miasto oraz na stronie internetowej naszego Koła. Ponieważ nie wszystkie nazwiska zostały ujęte w inwentarzu (prawdopodobnie część grobów uległa zniszczeniu, niektóre nagrobki zostały przykryte płytami z późniejszych pochówków, krzyże drewniane spróchniały lub być może zostały wykorzystane na opał, tabliczki zapadły się w ziemię), wygląda więc, jakby tych grobów nie było.
W czasie dyskusji padła propozycja, aby na cmentarzu w Brodach umieścić tablicę (rzecz jasna po uzyskaniu zgody władz brodzkich) z nazwiskami tych zmarłych, którzy nie zostali ujęci w inwentarzu pochówków. Ci z Państwa, którzy chcieliby, aby nazwiska ich najbliższych zostały na tej tablicy umieszczone, proszeni są o skontaktowanie się z Anną Kędzierską. W liście proszę podać nazwisko i imię osoby, które chcieliby Państwo umieścić na tablicy, wiek w chwili śmierci i rok śmierci. Jeżeli nie mają Państwo dostępu do Internetu i nie mogą sprawdzić, czy nazwiska Państwa bliskich figurują w spisie, można zwrócić się z prośbą o informację do:

Anny Kędzierskiej:
Osiedle J. Strusia 11/55
31-808 Kraków
tel.12/648-17-35

lub

Krystyny Milerskiej:
ul.Radockiego 62/13
40-645 Katowice
tel. 32/ 206-17 –77

Ad 4. – Wycieczka

Następnym punktem programu był przyjęty radośnie wyjazd mikrobusem do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie do Planetarium na 40 minutowy seans „Ku krańcom Wszechświata”.

Ad 5. – Dyskusja

Po powrocie na uczestników Zjazdu czekał już ciepły posiłek, kawa i herbata. Po poczęstunku wszyscy chętnie zajęli się dyskusją na temat przygotowań do XX Jubileuszowego Zjazdu Koła Przyjaciół Brodów, który odbędzie się prawdopodobnie na początku czerwca 2012, jak zawsze w Wiśle.

PAMIĄTKOWY MEDAL

Zygmunt Huzarski zaproponował wybicie medalu, na którego awersie byłoby popiersie Józefa Korzeniowskiego, data jego urodzin i śmierci, a na rewersie następujący napis: Pisarzowi i pedagogowi – rodacy z Koła Przyjaciół Brodów. Wybito z okazji XX Zjazdu Anno Domini 2012.
Zamówienia przyjmuje Kryśka Milerska.

PAMIĄTKOWY ALBUM

Oprócz medalu wydany będzie album starych, bo pochodzących jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, pocztówek – widokówek brodzkich (zaprezentowane były one przez brodzianina – kolekcjonera tych kart Lesława Hartla na XVIII zjeździe naszego Koła). Pocztówki te wydane były między innymi przez J.M. Kanera, Nathana Rismaka, Schwidernocha, Władysława Kocjana, Feliksa Westa.
Dane techniczne albumu – 22 cm x 18 cm; okładka szyta, utwardzona; zawartość: 65 do 75 pocztówek podpisanych w trzech językach ze wstępem Zbigniewa Kościowa i Lesława Hartla. Zamówienia, podobnie jak przy medalu, kierować proszę na ręce Krystyny Milerskiej:

Krystyna Milerska; ul. Radockiego 62/13; 40-645 Katowice

Ad 6. – Rozmowy i przeglądanie materiałów Koła

Po owocnej dyskusji nastąpiła najprzyjemniejsza część zjazdu – rozmowy, pogaduszki i jeszcze raz rozmowy. Okazało się, że wszyscy mieli sobie wiele do powiedzenia, w dodatku gwar był taki, że zmusił Zygmunta Huzarskiego, Zbyszka Kościowa i Leszka Hartla do poszukania spokojnego pomieszczenia w celu omówienia problemów związanych z albumem i medalem, które muszą dotrzeć do odbiorców do czasu XX Zjazdu Koła Przyjaciół Brodów.
Wspomnieć jeszcze należy, że udostępniono uczestnikom spotkania w osobnej salce materiały, które mogli przeglądać. Były to:

 • Kroniki zjazdów
 • Kroniki albumy (Znani brodzianie, Brody – miasto; Brody – ludzie (wspomnienia brodzian o ich rodzinach i krewnych).
 • Wydrukowane biografie profesor Oktawii Górniok, profesor Marii Karpluk, Zbigniewa Kościowa i Józefa Niedźwiedzkiego.
 • Sprawozdania roczne dyrekcji gimnazjum KK Rudolfa od 1879 roku, a od 1920 gimnazjum państwowego im Józefa Korzeniowskiego. Jest tych roczników 15, zawierają nazwiska profesorów, uczniów poszczególnych klas, maturzystów, opisy imprez, ciekawostki z życia gimnazjum.
 • Sprawozdania roczne gimnazjum im Elizy Orzeszkowej (3 roczniki 1929/30, 1930/1931 i 1931/1932)
 • Ksero inwentaryzacji pochówków cywilnych na brodzkim cmentarzu.

Całemu Zjazdowi towarzyszyła wystawka złożona plakatów formatu A3 przedstawiających działalność sióstr sercanek wśród członków brodzkiej parafii.


DO ZOBACZENIA W CZERWCU W WIŚLE I ZA ROK W KATOWICACH!

<-- powrót