S P R A W O Z D A N I E Z CZWARTEGO REGIONALNEGO ZJAZDU KOŁA PRZYJACIÓŁ BRODÓW REGIONU DOLNY ŚLĄSK WE WROCŁAWIU

TERMIN:

7 marca 2010r.

MIEJSCE:

refektarz kościoła oo. dominikanów we Wrocławiu, Plac Dominikański 2

ORGANIZATOR:

Teresa PonikowskaW dniu 7 marca 2010 r., nawiązując do daty święta św. Kazimierza Królewicza, spotkaliśmy się po raz czwarty we Wrocławiu na mszy świętej o godz. 1030 w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha oo. Dominikanów. Z zaproszonych 50 osób przybyło aż 39, w tym goście spoza terenu Koła Dolnośląskiego (Danusia Gula i Janka Nasiek z domu Karpackie) oraz osoby, które dołączyły do nas po raz pierwszy.
Po mszy świętej jak zawsze skupiliśmy się przed Obrazem Matki Bożej z Podkamienia i jak zwykle odmówiliśmy krótką modlitwę, prowadzoną przez siostrę Salezjankę Leokadię Duszyńską, która była z nami w Brodach we wrześniu ubiegłego roku. Po modlitwie odbyły się pierwsze powitalne uściski i udaliśmy się do Refektarza, udostępnionego nam przez przeora Zakonu oo. Dominikanów.
Zebranie rozpoczęła Teresa Ponikowska, witając przybyłych gości i przekazując zebranym otrzymane telefonicznie pozdrowienia z innych Regionów Naszego Koła: z Katowic od Krysi Milerskiej i Danusi Bazielich oraz z Warszawy od Bożeny Przybylik i Ninki Kozłowskiej, którym nie udało się do nas dołączyć.
Pierwszy głos w dyskusji zabrał nasz prezes – Zygmunt Huzarski – serdecznie witając osoby, które do nas dołączyły. Poprosił o napisanie do naszej kroniki kilku słów o losach ich rodzin. Przekazał nam aktualności z życia parafii w Brodach, jako że niedawno do Katowic przyjechał ksiądz Szpak. Oczywiście wiodącym tematem tegorocznego spotkania była zbliżająca się uroczystość konsekracji Kościoła w Brodach. Ksiądz zapowiedział, że uroczystość najprawdopodobniej odbędzie się w maju br. Zygmunt Huzarski zapewnił, że o szczegółach powiadomi formalnie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich uczestników naszego Koła.
Wypowiedź Zygmunta uzupełniła Janka Karpacka-Nasiek, gdyż była jedną z osób, które spotkały się z ks. Anatolem Szpakiem w Katowicach.
Kolejnym poruszonym tematem była kwestia cmentarza wojskowego w Brodach. Zygmunt Huzarski odczytał treść wystąpienia wystosowanego w grudniu 2009r. w imieniu naszego Koła do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Pismo dotyczyło postulatu uratowania tego cmentarza przed kompletną dewastacją i likwidacją. Stan grobów około 2000 żołnierzy polskich poległych w czasach wojen 1918-1920 oraz w latach wcześniejszych, np. w powstaniu styczniowym, wymaga podjęcia natychmiastowych działań, gdyż grobów prawie nie widać spośród drzew i zarośli, a w kwaterach wojskowych odbywają się nowe pochówki. Wystąpienie nasze zostało już pozytywnie rozpatrzone i Zygmunt odczytał otrzymaną odpowiedź, z treści której wynika, iż cmentarz w Brodach będzie w tym roku objęty pracami konserwatorskimi.
Następnie zabrał głos Zbyszek Grata, który zrelacjonował tok postępowania w sprawie pomnika Józefa Korzeniowskiego w Brzegu i proponował pilne podjęcie poszukiwań środków finansowych umożliwiających jego sfinalizowanie.
Dyskusja odbywała się na tle wyświetlanego filmu nakręconego podczas ostatniej wycieczki do Brodów we wrześniu 2009r. oraz pokazu zdjęć z tego wyjazdu.
W końcowej części spotkania przekazany został zebranym apel o hojniejszą zbiórkę na cele działalności naszego Koła w związku z poniesionymi znacznymi wydatkami w roku ubiegłym. Odezwa znalazła stosowny oddźwięk i zebrana kwota za pośrednictwem Zygmunta trafi niebawem na konto brodzian.
Jak co roku, spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Rozstaliśmy się bardzo serdecznie. Mimo że spotkanie nie trwało długo, na pewno było dla wszystkich bardzo pozytywnym doświadczeniem.<-- powrót