MOJE KRESY DAWNIEJ I DZIŚ.
Joanna Karpacka Nasiek

Książka daje pełny, choć skrócony przegląd dziejów Małopolski Wschodniej. Sprawy brodzkie przewijają się przez wszystkie rozdziały, szczególnie te – poświęcone II wojnie światowej, obu okupacjom i eksterminacji ludności polskiej w powiecie Brody, województwo tarnopolskie w latach 1944 – 1946 .

MOJE KRESY DAWNIEJ I DZIŚ.