O RODZINIE SZARAMÓW
Rodzice: Władysław i Agrypina z domu Trocka.
Mieszkali w Brodach w latach 1884 - 1943.

WŁADYSŁAW - syn Józefa i Rozalii Szarama. Urodził się 10.04.1884 w Brodach, zmarł 25.09.1954 r. w Oleśnicy. Był kolejarzem - pracował w PKP w Brodach do 1943 r., następnie w Limanowej do r. 1948, kiedy to przeszedł na emeryturę.
W 1908 r. ożenił się z Agrypiną Trocką. Ślub wzięli w kościele katolickim w Brodach, a po ślubie mieszkali na ul. Bzowej 1 i Okrężnej 43. Mieli sześcioro dzieci: Stanisława, Kazimierza, Helenę, Rozalię, Janinę i Mariana.AGRYPINA - córka Juliana Trockiego i Anny z domu Kruk. Urodziła się 23.06.1855 r. w Podkamieniu, zmarła 16.09.1950 r. w Oleśnicy. Nie pracowała zawodowo, zajmując się prowadzeniem domu i wychowaniem sześciorga dzieci.STANISŁAW - najstarszy syn Władysława i Agrypiny, urodził się 7.05.1909 r. w Brodach, zmarł 14.09.1996 r. w Londynie. Ukończył Gimnazjum Męskie im. J. Korzeniowskiego w Brodach i Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując dyplom magistra praw. Mieszkał w Brodach z rodzicami, a następnie w Złoczowie, gdzie pracował na stanowisku zastępcy starosty. W 1937 r. ożenił się z Marią Pałka z Limanowej, pielęgniarką, która pracowała w Poliklinice Brodzkiej. W Październiku 1937 r. urodził im się syn Remigiusz, nad którym opiekę po wywiezieniu jego rodziców w roku 1939 lub 1940 na Syberię sprawowała siostra Stanisława Helena. Stanisław i Maria zostali w wyniku amnestii uwolnieni, zgłosili się do Armii gen. Andersa, z którą przeszli cały szlak bojowy. W 1945 r. w Izraelu urodził im się drugi syn, który zmarł w Londynie w lutym 2008 r.KAZIMIERZ - urodził się w 1911 r. w Brodach, zmarł w 1989 r. w Zawadzkiem. Ukończył Gimnazjum Męskie im. J. Korzeniowskiego w Brodach oraz zaliczył dwa lata studiów prawniczych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, które przerwał wybuch wojny. Początkowo mieszkał z rodzicami w Brodach, a po wojnie podjął pracę w Strzelcach Opolskich i Zawadzkiem jako leśniczy (praca w biurze). Dwukrotnie żonaty: pierwsza żona Janina Kwaśnik umarła w 1941 r. Z drugą żoną Waleską (ślązaczką) ożenił się po wojnie i miał z nią trzech synów: Januarego, Andrzeja i Huberta.HELENA - urodziła się 19.05.1914 r. w Brodach, zmarła 8.08.2002 r. w Oleśnicy. Ukończyła Gimnazjum Żeńskie im. E. Orzeszkowej w Brodach, dokąd dostała się po rozwiązaniu Gimnazjum Żeńskiego w Krzemieńcu. W kwietniu 1936 r. zdała maturę, a następnie ukończyła kurs pielęgniarek w Brodach w r. 1938. Pracowała jako higienistka w Podkamieniu, a następnie jako pielęgniarka w Poliklinice w Brodach, gdzie mieszkała z rodzicami do wojny. Po wojnie ukończyła kurs pedagogiczny i pracowała w ulubionym przez siebie zawodzie nauczycielki w Suszu i Oleśnicy. W r.1944 wyszła za mąż za Mariana Żukrowskiego, ur. w Przemyślanach. Ślub wzięli w parafialnym kościele rzymskokatolickim w Limanowej. Małżeństwu Marianowi i Helenie urodziło się czworo dzieci: Alina, Janusz, Barbara i Janina.ROZALIA - urodziła się w r. 1917 w Brodach. Zmarła na zapalenie opon mózgowych jako niemowlę. Przyczyną choroby były trudne warunki bytowe, spowodowane tułaczką wojenną rodziców.JANINA - urodziła się prawdopodobnie w 1922 r. w Brodach, zmarła nagle na skutek wylewu 17.02.1939 r. w Brodach. Uczęszczała do Gimnazjum Żeńskiego im. E. Orzeszkowej w Brodach. Mieszkała razem z rodzicami.MARIAN - urodził się w Brodach prawdopodobnie w r. 1925, zmarł w Prabutach w lipcu 2003 r. Do r. 1939 uczęszczał do szkoły podstawowej w Brodach. W czasie wojny jako nastolatek zgłosił się na wyjazd na roboty do Niemiec. Tam poznał swoją przyszłą żonę Lorę. Wzięli ślub i prawdopodobnie w r. 1946 przyjechali do Polski i zamieszkali w Prabutach na Pomorzu. Tam ukończył szkołę średnią. Podejmował się różnych zawodów. Był uzdolniony plastycznie i literacko. Mieli ośmioro dzieci: Ludgardę, Kazimierza, Monikę, Mariana, Helenę, Małgorzatę, Jana i Genowefę (?}.