O RODZINIE CZUŁOWSKICH
Czesław Czułowski

CZESŁAW CZUŁOWSKI, syn Stanisława i Stefanii, urodzony w Brodach 8.04.1930 r. Mieszkałem na „Jurydyce”. Do szkoły uczęszczałem przy ul. Okrężnej do roku 1939. Podczas walk sowiecko-niemieckich w 1944 r. zostałem wysiedlony wraz z rodziną i sąsiadami do kamienicy Sznela przy ul. Złotej, a następnie do obozu w Krasnem, skąd uciekliśmy do rodziny we Lwowie. W listopadzie 1945 r. zostaliśmy repatriowani na zachód. 15.12.1945 r. trafiliśmy do Wrocławia.

Po osiedleniu się rozpocząłem naukę: gimnazjum, liceum, matura, zasadnicza służba wojskowa i studia w Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1953 r. ożeniłem się z Barbarą Krystyną Wielkopolską, córką Kornela i Heleny Wielkopolskich. (Kornel – absolwent Wydz. Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, oficer rezerwy WP, został w 1940 r. aresztowany z mieszkania przy ul. Zyblikiewicza, a następnie więziony we Lwowie przy ul Łęckiego. Jego dalszy los jest nieznany).

W 1961 r. podjąłem pracę w Kłodzku, uzyskując I i II stopień specjalizacji. Pełniłem różne funkcje w służbie zdrowia. Jestem kapitanem rezerwy WP. Obecnie na emeryturze.

Nasza córka Iwona Helena mieszka we Wrocławiu. Jest lekarzem, drem medycyny, adiunktem AM we Wrocławiu.

Mój ojciec – Stanisław Czułowski, urodził się w Brodach 23.05.1901 r. Był pracownikiem Poczty Polskiej w Brodach, uczestnikiem wojny polsko-ukraińskiej w 1920 r. i działaczem AK rejonu Brody.
Po wyzwoleniu Lwowa wstępuje jako ochotnik do Wojska Polskiego. Po zdobyciu Kołobrzegu i Wału Pomorskiego został zwolniony do cywila. Zmarł w Kłodzku 7.02.1971 r. Pochowany został we Wrocławiu.

Moja matka – Stefania Czułowska z domu Skoczylas, urodz. się w Ponikwie 10.11.1906 r. Zmarła we Wrocławiu 20.04.1977 r.

Mój brat – Jerzy Czułowski, syn Stanisława i Stefanii, urodził się w Brodach 16.05.1931 r. Z wykształcenia był doktorem prawa, pułkownik WP. Zmarł we Wrocławiu 19.03.2008 r.
Rodzina Czułowskich

to rodzina wielopokoleniowa, korzenie swoje ma w Brodach.

Jan Czułowski – nasz przodek „Pater Familias”, od którego wszystko się zaczęło w Brodach. Jest pochowany na cmentarzu w Brodach.

Józef Czułowski zginął w czasie I Wojny Światowej na froncie włoskim.

Zuzanna Czułowska, mąż Zieliński – pracownik Urzędu Skarbowego w Lowiczu.

Mieczysława Czułowska, mąż Jabłonski, mieszkali w Łodzi.
Dzieci: Janina, Wiesław, Lech, Krystyna.

Eleonora Czułowska, mąż Mądrowski, mieszkali w Gnieźnie.
Dzieci: Helena, Irena, Mieczysław.

Joanna Czułowska, mąż Rudolf Przytulski – pracownik PKP, kolejarz, mieszkali w Brodach.
Dzieci: Eleonora, Tadeusz, Edward, Izabela.

Stanisław Czułowski, żona z d. Skoczylas. Pracownik Poczty Polskiej.
Dzieci: Czesław, Jerzy.

Zygmunt Czułowski, ur. 1.V.1905 r., żona Jastrzębska. Pracownik Poczty Polskiej.
Dzieci: Ryszard, Tadeusz. Zygmunt brał udział w obronie Lwowa (Orlęta Lwowskie).

Kazimierz Czułowski, kawaler. Pracownik Poczty Polskiej. Zmarł we Wrocławiu w 1964 r.