REGION PODKARPACIE
REGION PODKARPACIE

Województwo podkarpackie
(8 aktywnych członków)

Województwo małopolskie - część wschodnia
(7 aktywnych członków)

Województwo świętokrzyskie
(1 aktywny członek)

Województwo lubelskie
(3 aktywnych członków)

Opiekun regionu:
Alicja Wierzbicka / Sanok