BRODY. PRZYPOMNIENIE KRESOWEGO MIASTA.
Zbigniew Kościów
Wydawnictwo Edytor; Legnica.

Współczesne opracowanie historii Brodów – miasta o ciekawej i burzliwej historii, którą tworzyła społeczność polska, ukraińska, żydowska i ormiańska. Książka - w oparciu o całą dostępną literaturę polską i ukraińską - przedstawia wszystkie aspekty dziejów miasta. .Porusza kwestie społeczne, narodowe, oświatowe, kulturalne i religijne. W pracy zamieszczono słowniczek biograficzny.

przypomnienie kresowego miasta