NASZA DZIAŁALNOŚĆ
  1. Od 1993 roku rok rocznie odbywają się zjazdy ogólnopolskie w Wiśle, w hotelu "Start". Przyjeżdżają na nie brodzianie mieszkający w Polsce i za granicą. W czasie zjazdów członkowie dyskutują nad działalnością Koła, planują zadania na przyszłość, wspominają dzieciństwo spędzone w Brodach, omawiają sytuację Polaków nadal tam mieszkających.
  2. W roku 2006 wyodrębniono regiony, których przewodniczący organizują jednodniowe spotkania dla mieszkających na ich terenie brodzian. W regionach Górny Śląsk i Dolny Śląsk odbywają się regularne zjazdy regionalne. W regionach Mazowsze i Podkarpacie spotkania mają charakter indywidualny.
  3. Od roku 2006 organizujemy wycieczki do Brodów i na Kresy Południowo-Wschodnie. Poza odwiedzaniem miejsc zapamiętanych z dzieciństwa, interesujemy się życiem Polaków mieszkających dziś w Brodach.
  4. Prowadzimy kronikę naszego Koła, składającą się z działów poświęconych zarówno naszej działalności, jak i samym Brodom i temu, co o nich pamiętamy.