EUGENIA WAWRZYCKA (1908 - 2008)

Absolwentka brodzkiego seminarium nauczycielskiego, od dzieciństwa przejawiająca wielki talent plastyczny. Portrecistka. Artystyczny samouk, współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych Ziemi Krakowskiej.

Zobacz stronę Stowarzyszenia: www.spnzk.free.art.pl



<--powrót