BRODZKIE ZESZYTY BIOGRAFICZNE
Zbigniew Kościów

Autor zamieszcza w nich krótkie biogramy Polaków pochodzących z Brodów, działających w tym mieście, a także kształcących się w szkołach brodzkich.
Dotychczas wydano drukiem cztery zeszyty:

  • Zeszyt - 1 – 2002
  • Zeszyt - 2 – 2003
  • Zeszyt - 3 - 2004
  • Zeszyt - 4 - 2006

zeszyty biograficzne