POŚWIĘCENIE POMNIKA POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W BRODACH

wycieczka 20 września 2013 r. na brodzkim cmentarzu odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanego pomnika Powstańców Styczniowych

Na stronie internetowej Związku Polaków „Orzeł Biały” we Lwowie znajdują się zdjęcia i omówienie uroczystości poświęcenia w dniu 20.09.2013 r. Pomnika Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Brodach, odnalezionego i odrestaurowanego przez członków tego Związku. Po uroczystościach przy Pomniku odbyło się spotkanie członków Związku w miejscowej Szkole i utworzenie filii tej organizacji w Brodach.

Na temat tej uroczystości można również przeczytać artykuł w Kurierze Galicyjskim nr 19/191/ z okresu 15 – 28 .10.2013 r.

Organizacja Związek Polaków „Orzeł Biały" powstała w dniu 06.07.2011 r we Lwowie.

Adres strony: www.orzelbialy.org.ua - strona główna – wydarzenia – Uroczyste otwarcie Brodzkiej Filii „Orła Białego”.