TWIERDZA - ZAMEK

Zamek - twierdzę w Brodach wybudowano na polecenie hetmana Stanisława Koniecpolskiego w stylu nowoholenderskim w latach 1630-1635. W okresie swojej świetności była to twierdza bastionowa na planie pięcioboku, połączona fortyfikacjami z miastem. Umocnienia miejskie zaprojektowane zostały przez architekta królewskiego Andrei del Aqua oraz Guillame'a le Vasseur Beauplana, a ich dzieło widać do dziś w ciekawym siedemnastowiecznym układzie urbanistycznym centrum miasta. W twierdzy zmarł hetman Koniecpolski w marcu 1646r. Twierdza odparła wiele ataków kozackich. Wnuk i spadkobierca Stanisława Koniecpolskiego, Aleksander, przekazał posiadłość w testamencie Janowi III Sobieskiemu. Od 1682r. należała do Jakuba Sobieskiego, a w roku 1704 została sprzedana Józefowi Potockiemu. W XVIII wieku straciła swoje znaczenie strategiczne. Na jej terenie postawiono:

Pałac Potockich

Pałac ten zbudowany został w połowie XVIII wieku w stylu barokowym na terenie brodzkiej twierdzy przez Stanisława Potockiego, który dodał także reprezentacyjną bramę, przez którą wjeżdżało się do twierdzy od strony miasta. Obecnie zdewastowany i przerobiony na blok mieszkalny.

Twierdza

Twierdza funkcjonowała jeszcze do początków XIX wieku, jednakże po klęsce Napoleona rząd austriacki nakazał Wincentemu Potockiemu zburzenie fortyfikacji od strony miasta. Wieża została wysadzona w powietrze, bastiony zniszczone, fosy zasypane, a brama zburzona. Pozostały kazamaty.

Kazamaty zamkoweKazamaty zamkowe

Pałac dziśPałac dziś

Pałac Potockich dziśPałac Potockich dziś

Plan twierdzyPlan twierdzy

TwierdzaTwierdza

Twierdza i pałac dziśTwierdza i pałac dziś<--powrót